top of page
Autority_UK_logo_3200x1200px.jpg

Propagační logotyp
a vizuální identita UK

Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou jsme vytvořili nový propagační logotyp. Tato složka UK dlouhodobě scházela. 

Nová vizuální identita propojuje všech 17 fakult, ale ponechává jim vlastní prostor.

Univerzita Karlova po dlouhé době získává možnost originální
a jednotné vizuální komunikace.

Cíl projektu

Cíle propagačního logotypu a vizuální identity:

  • Sjednocení vizuální podoby UK

  • Propojení všech fakult UK

  • Snadná vizuální identifikace

Logotyp
Autority_logo_univerzita_karlova-square.png

Základní varianta propagačního logotypu Univerzity Karlovy.

logo_UK-white-square.png
logo_UK-white-square.png
logo_UK-white-square.png
Autority_UK_logo-sketch.jpg
Barevost

Barevnost

Původní kardinálská červená

Nově nastavená univerzitní modř

Písmo

Pro návrh logotypu byl vybrán font Larken (serif), od Ellen Luff. Svým „patkovým“ zakončením některých liter propojuje odkaz na serifové znaky v oficiální podobě logotypu UK. Jeho konstrukce v silnějších řezech zaručí bezchybnou čitelnost např. v menších formátech. Svou konstrukcí se pomyslně přibližuje Gotické majuskuli, která se nachází přímo v pečeti.

Gotická majuskula
z pečeti

Font Bodoni z oficiální verze logotypu

Font Larken

Horizontální
verze

Pro snadné aplikování logotypu je připravena horizontální varianta logotypu. Tím je opět zajištěna čitelnost v menších formátech a logu je ponechán dostatečný prostor.

Doplňková
verze

Univerzita Karlova a fakulty využívají ke své komunikaci různorodé materiály, formáty a plochy. Využívání skvělých fotografií nebo vizuálně složitých materiálů často vyžaduje označení UK. Pro tyto případy je vytvořeno bílé logo v červeném či modrém poli. Díky této variantě je snadné jeho umístění a ponechání dostatečného prostoru pro vizuál nebo fotografii. Tento logotyp disponuje vlastní ochrannou zónou, jeho aplikace je velmi efektivní a není potřeba větších rozměrů.

Vzory
a rastry

Je vytvořena sada vzorů, která je součástí vizuálního stylu. Tyto vzory vycházejí z pozadí pečeti a jsou upravené do pravidelných geometrických linií a objektů. Opticky působí pravidelně oproti originálnímu vyobrazení, které naopak vyvolávalo dojem deformace. Tento grafický komponent i bez zobrazení propagačního logotypu vizuálně propojuje celkovou komunikaci UK. 

Vizuální 

styl

Vizuální identita je nedílnou součástí sjednocení značky a propojení  logotypu. Připravili jsme ji tak, aby v určitých situacích zastupovala samotný logotyp. Pomocí barev, vzorů a typografie získává UK jednotící prvek své prezentace. 

Pro sazbu a zlom textů jsme vybrali font Silka, který je oproti Larkenu tzv. bez serifový. Vzniká důležitý kontrast mezi logotypem a nadpisy nebo textovým blokem. Silka má dostačující množství řezů.

Správná aplikace a plnění podmínek definovaných pro viz. id. bude hrát klíčovou roli pro čitelnou a jednotnou komunikaci UK. 

Vizuální identita
Autority_UK-stationery_2.jpg

Více prostoru

fakultám

Od začátku vývoje logotypu a identity bylo myšleno na fakulty. Některé mají své vlastní logotypy a vizuální styl. Pokud pohlédneme na všech 17 fakult zjistíme, že komunikace je velmi roztříštěna a chybí zde jednotící prvek. Proto jsme vytvořili kombinaci barev, rastrů, fontů a vhodných variant logotypů. 

 

Propagační logotyp navíc myslí i na přijmutí nové vizuální podoby. Libovolní fakulta se tak může kdykoliv připojit do navržené vizuální identity a pomůže tak tvořit jednotnou linii.

Je důležité vědět, že fakulty UK jsou z pohledu vizuální identity autonomní.